Doraemon big cushion

SGD 40.00

Doraemon big cushion from Japan Sega

size 55 x 55 CM