Doraemon fluffy Soft toy

SGD 33.60

Doraemon fluffy Soft toy from Japan

40cm