Pokemon Soft toy Dragonite

SGD 40.00

Pokemon soft toy dragonite from Japan

Height 30cm