Demon slayer lanyard

SGD 10.50

Demon slayer lanyard from Japan