Disney Stitch soft toy (soft version)

SGD 50.00

Disney Stitch soft toy (soft version) from Japan