Koguma M size

SGD 46.00

Koguma M size from san-x Japan

26.5x23.5x15.5cm