My Melody ribbon vintage soft toy

SGD 36.00

My Melody ribbon vintage soft toy from Japan

40cm