San-x Sling bag cute

SGD 29.40

San-x Sling bag cute from japan