Sanrio Hair brush

SGD 17.90

Sanrio Hair brush from sanrio Japan